இறை பயத்தை ஏற்படுத்தும் மண்ணறை வாழ்க்கை.!

வெள்ளி மேடை TNTJ தலைமையக ஜூம்ஆ. உரை : சகோ. ஜமால் உஸ்மானி.

படைப்பினங்கள் பறைசாற்றும் படைப்பாற்றல்..!

வெள்ளி மேடை TNTJ தலைமையக ஜூம்ஆ 14-07-2017 . உரை : சகோ.சம்சுல்லுஹா ரஹ்மானி. இடம் : மண்ணடி, சென்னை.