ஃபர்சான் விலகலும், அப்பாஸ் அலியின் உளறலும்: – வரிக்கு வரி பதிலடி! video

பழைய பாக்கி எங்கே?
– அப்பாஸ் அலி சலஃபிக்கு கேள்வி! (பாகம் 1)
உரை: எம்.எஸ்.சையது இப்ராஹீம்
(தணிக்கைக்குழுத் தலைவர், TNTJ)
நாள் : 10.05.17
ஃபர்சான் விலகலும், அப்பாஸ் அலியின் உளறலும்:
– வரிக்கு வரி பதிலடி!
பதிலடியின் தொடர்ச்சி அடுத்தடுத்த பாகத்தில் காண்க!

அந்நிய பெண்களிடம் அந்நிய ஆண்கள் பால் குடிக்கலாம்:
– உளறலுக்கு பதில் எங்கே? (பாகம் 2)
உரை: எம்.எஸ்.சையது இப்ராஹீம்
(தணிக்கைக்குழுத் தலைவர், TNTJ)
நாள் : 10.05.17
ஃபர்சான் விலகலும், அப்பாஸ் அலியின் உளறலும்:
– வரிக்கு வரி பதிலடி!
பதிலடியின் தொடர்ச்சி 3ஆம் பாகத்தில் காண்க!

ஜுமுஆவிற்கு இரண்டு பாங்கு :
– அப்பாஸ் அலியின் அந்தர் பல்டி; ஆகாச பல்டி!
பதில் எங்கே? (பாகம் 3)
உரை: எம்.எஸ்.சையது இப்ராஹீம்
(தணிக்கைக்குழுத் தலைவர், TNTJ)
நாள் : 10.05.17
ஃபர்சான் விலகலும், அப்பாஸ் அலியின் உளறலும்:
– வரிக்கு வரி பதிலடி!

அப்பாஸ் அலியின் ஆய்வின் படி
அப்பாஸ் அலி கொல்லப்பட வேண்டியவரா?
– பதில் சொல்வாரா ஆய்வாளர் (?) (பாகம் 4)
உரை: எம்.எஸ்.சையது இப்ராஹீம்
(தணிக்கைக்குழுத் தலைவர், TNTJ)
நாள் : 10.05.17
ஃபர்சான் விலகலும், அப்பாஸ் அலியின் உளறலும்:
– வரிக்கு வரி பதிலடி!

ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் மீது
அபாண்ட பழிசுமத்திய அப்பாஸ் அலி சலஃபி:
– சஹாபாக்களை இழிவுபடுத்துவது யார்?
– பதில் எங்கே? (பாகம் 5)
உரை: எம்.எஸ்.சையது இப்ராஹீம்
நாள் : 10.05.17
ஃபர்சான் விலகலும், அப்பாஸ் அலியின் உளறலும்:
– வரிக்கு வரி பதிலடி!
பதிலடியின் தொடர்ச்சி 6ஆம் பாகத்தில் காண்க!

நபிகளார் மீது இட்டுக்கட்டிய
பொய்யர் அப்பாஸ் அலி சலஃபி:
– கி.மு – கி.பி – அப்பாஸ் அலியின் வரலாற்றுக்குறிப்பு! (பாகம் 6)
உரை: எம்.எஸ்.சையது இப்ராஹீம்
நாள் : 10.05.17
ஃபர்சான் விலகலும், அப்பாஸ் அலியின் உளறலும்:
– வரிக்கு வரி பதிலடி!
பதிலடியின் தொடர்ச்சி 7ஆம் பாகத்தில் காண்க!

தவ்ஹீத் ஜமாஅத்தில் சேராமல்
காட்டுக்குள் ஓடிவிடுங்கள்:
– அப்பாஸ் அலி சலஃபியின் விநோத ஃபத்வா(?) (பாகம் 7)
உரை: எம்.எஸ்.சையது இப்ராஹீம்
நாள் : 10.05.17
ஃபர்சான் விலகலும், அப்பாஸ் அலியின் உளறலும்:
– வரிக்கு வரி பதிலடி!
பதிலடியின் தொடர்ச்சி 8ஆம் பாகத்தில் காண்க!

ஹதீஸ் கலையில் மோசடி செய்த
அப்பாஸ் அலியை அம்பலப்படுத்திய அப்துல் கரீம்:
– பதில் எங்கே? (பாகம் 8)
உரை: எம்.எஸ்.சையது இப்ராஹீம்
நாள் : 10.05.17
ஃபர்சான் விலகலும், அப்பாஸ் அலியின் உளறலும்:
– வரிக்கு வரி பதிலடி!
தனது தலையே போனாலும்
நமது கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கமாட்டார்
அப்பாஸ் அலி சலஃபி:
– பகிரங்க சவால்!
பதிலடியின் தொடர்ச்சி 9ஆம் பாகத்தில் காண்க!

ஒரு வருடம் நான் நயவஞ்சக வேடம் போட்டேன்:
– அப்பாஸ் அலியின் ஒப்புதல் வாக்குமூலம்! (பாகம் 9)
அப்பாஸ் அலியின் நயவஞ்சகத்தனம்:
– அடுக்கடுக்கான ஆதாரங்களுடன்
ஒரு ஃப்ளாஷ் பேக்!
உரை: எம்.எஸ்.சையது இப்ராஹீம்
நாள் : 10.05.17
ஃபர்சான் விலகலும், அப்பாஸ் அலியின் உளறலும்:
– வரிக்கு வரி பதிலடி!
பதிலடியின் தொடர்ச்சி 10ஆம் பாகத்தில் காண்க!

ஹதீஸ் கலை இமாம்களால்
பொய்யர் என்று பதியப்பட வேண்டியவர் அப்பாஸ் அலி:
– அப்பாஸ் அலியின் பித்தலாட்டங்கள் ஒரு ஃபிளாஷ் பேக்! (பாகம் 10)
உரை: எம்.எஸ்.சையது இப்ராஹீம்
நாள் : 10.05.17
ஃபர்சான் விலகலும், அப்பாஸ் அலியின் உளறலும்:
– வரிக்கு வரி பதிலடி!
பதிலடியின் தொடர்ச்சி 11 ஆம் பாகத்தில் காண்க


ஃபர்சான் விலகியதை ஆதாரமாகச் சொன்னேன்;
– ஆனால் சொல்லவில்லை!
– வரும்; ஆனால் வராது:
– அப்பாஸ் அலியின் அந்தர் பல்டி! (பாகம் 11)
உரை: எம்.எஸ்.சையது இப்ராஹீம்
நாள் : 10.05.17
ஃபர்சான் விலகலும், அப்பாஸ் அலியின் உளறலும்:
– வரிக்கு வரி பதிலடி!
பதிலடியின் தொடர்ச்சி 12 ஆம் பாகத்தில் காண்க

ஃபர்சானை ஆதரமாக ஏற்கும் அப்பாஸ் அலி சலஃபி
ரஸ்மினை ஆதாரமாக ஏற்பாரா?
– மார்க்க வியாபாரி சலஃபிக்கு மரண அடி கேள்வி! (பாகம் 12)
உரை: எம்.எஸ்.சையது இப்ராஹீம்
நாள் : 10.05.17
ஃபர்சான் விலகலும், அப்பாஸ் அலியின் உளறலும்:
– வரிக்கு வரி பதிலடி!
பதிலடியின் தொடர்ச்சி 13 ஆம் பாகத்தில் காண்க

ஃபர்சான் மீது பீஜே அவதூறு சொன்னாரா?
– அப்பாஸ் அலியின் உளறலுக்கு மரண அடி பதில்! (பாகம் 13)
உரை: எம்.எஸ்.சையது இப்ராஹீம்
நாள் : 10.05.17
ஃபர்சான் விலகலும், அப்பாஸ் அலியின் உளறலும்:
– வரிக்கு வரி பதிலடி!
பதிலடியின் தொடர்ச்சி 14 ஆம் பாகத்தில் காண்க.

பீஜே சொன்னதில் குற்றம் கண்டுபிடித்த
ஆய்வுப்புளி அவர்கள்
தவ்ஹீத் ஜமாஅத் வழிகேடு என்று சொன்ன
ஃபர்சானுக்கு அறிவுரை சொல்லாதது ஏன்? (பாகம் 14)
உரை: எம்.எஸ்.சையது இப்ராஹீம்
நாள் : 10.05.17
பீஜே உள்ளதைச் சொன்னாரா?
உள்ளத்தைப் பிளந்து பார்த்து சொன்னாரா?
– ஆய்வுப்புளிக்கு பதிலடி!
ஃபர்சான் விலகலும், அப்பாஸ் அலியின் உளறலும்:
– வரிக்கு வரி பதிலடி!
பதிலடியின் தொடர்ச்சி 15 ஆம் பாகத்தில் காண்க.

பீஜேவை நபியின் அந்தஸ்திற்கு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் உயர்த்தியதா?
– அப்பாஸ் அலியின் மூளை மழுங்கிய வாதத்திற்கு பதிலடி! (பாகம் 15)
அப்பாஸ் அலிக்கு வந்தால் இரத்தம்;
தவ்ஹீத் ஜமாஅத்திற்கு வந்தால் தக்காளி சட்னியா?
– பதில் சொல்வாரா ஆய்வுப்புளி!
உரை: எம்.எஸ்.சையது இப்ராஹீம்
நாள் : 10.05.17
ஃபர்சான் விலகலும், அப்பாஸ் அலியின் உளறலும்:
– வரிக்கு வரி பதிலடி!
பதிலடியின் தொடர்ச்சி 16ஆம் பாகத்தில் காண்க!

காஃபிர் சொன்ன விஷயத்தை
நபித்தோழர்கள் சொன்னதாக
பொய் புளுகும் அண்டப்புளுகர் அப்பாஸ் அலி! (பாகம் 16)
உரை: எம்.எஸ்.சையது இப்ராஹீம்
நாள் : 10.05.17
ஃபர்சான் விலகலும், அப்பாஸ் அலியின் உளறலும்:
– வரிக்கு வரி பதிலடி!
பதிலடியின் தொடர்ச்சி 17ஆம் பாகத்தில் காண்க!

ஹிர்கல் மன்னர் சொன்னது வேதவாக்கா?
திருக்குர்ஆன் சொல்வது வேதவாக்கா?
– தடம் மாறிய அப்பாஸ் அலியின் தடுமாற்றம்! (பாகம் 17)
உரை: எம்.எஸ்.சையது இப்ராஹீம்
நாள் : 10.05.17
ஃபர்சான் விலகலும், அப்பாஸ் அலியின் உளறலும்:
– வரிக்கு வரி பதிலடி!
பதிலடியின் தொடர்ச்சி 18ஆம் பாகத்தில் காண்க!

வஹீச்செய்தியை எழுத நபிகளார் நியமித்த நபித்தோழர்களை
சாதாரண டைப்பிஸ்ட் என்று சொல்லி
கேவலப்படுத்தும் அப்பாஸ் அலி சலஃபி! (பாகம் 18)
உரை: எம்.எஸ்.சையது இப்ராஹீம்
நாள் : 10.05.17
ஃபர்சான் விலகலும், அப்பாஸ் அலியின் உளறலும்:
– வரிக்கு வரி பதிலடி!
பதிலடியின் தொடர்ச்சி 19ஆம் பாகத்தில் காண்க!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.