அரணாக வந்த அல் குர்ஆனும்! முரணாக சென்ற முஸ்லிம்களும்!

உரை:- M.I.சுலைமான்
அந்நூர் இஸ்லாமிய பெண்கள் கல்லூரி – பட்டமளிப்பு நிகழ்ச்சி – 5-10-2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.