இஸ்லாத்தை நடைமுறைப்படுத்துவோம்!

உரை :- கே.எஸ்.அப்துர் ரஹ்மான் ஃபிர்தவ்ஸி

இடம் : அடியமங்கலம் கிளை 1 – திருவாரூர் வடக்கு மாவட்டம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.