இஸ்லாத்தை விட்டு வெளியேறிய 19 கூட்டத்துடன் நடந்த விவாதங்கள் Link

குர் ஆன் மட்டும் போதும் நபிகள் நாயகம் வழிகாட்டுதல் தேவை இல்லை என்று சொல்லி கொண்டு குர் ஆணை மறுக்கும் கூட்டத்துடன் விவாதித்த லிங்க் அவசியம் கருதி வெளியிடுகிறோம் .

ரசாது கலீபா தூதனா பொய்யனா என்ற தலைப்பில் நடந்த விவாதம் 19 மெண்டல் கூட்டத்துடன் நடந்த விவாதம்  – Link

 

http://onlinepj.com/ayan-video/vivathangal/rasad_poyyan/#.WMkgwvk1_IUb

 

குர்ஆன் மட்டும் போதுமா 19 மெண்டல் கூட்டத்துடன் நடந்த விவாதம் – Link

http://onlinepj.com/bayan-video/vivathangal/vahi_quran_mattuma/#.WMkj8fnhDIU

 

வஹீ குர்ஆன் மட்டுமா 19 மெண்டல் கூட்டத்துடன் நடந்த விவாதம் – Link

http://onlinepj.com/bayan-video/vivathangal/quran_mattum_pothuma/#.WMkjcfnhDIU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.