இஸ்லாமும் & அறிவியலும் (ISLAM & SCIENCE)

உரை : Dr.அஜ்மல் கான் (ஆஸ்திரேலியா தவ்ஹீத் ஜமாஅத்)

தலைப்பு : இஸ்லாமும் & அறிவியலும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.