இஸ்லாமும் வணக்க வழிபாடுகளும்.! – ஜுமுஆ-18-08-2017

வெள்ளி மேடை TNTJ தலைமை ஜூம்ஆ
உரை : சகோ. எம்.ஐ.சுலைமான்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.