இஸ்லாம் எளிய மார்க்கம்

கேள்விகளுக்கு பதிலளிப்பவர் : M.H.M.ரஸான் D.I.Sc (துணை செயலாளர் SLTJ)

01.பூனை வாங்குவதும், விற்பதும் அனுமதிக்கப்பட்டதா ?

02.குளித்துவிட்டு தொழுகைக்கு தயாராகும் ஒருவர் வுழூ செய்ய வேண்டுமா ?

03.தொழுகையில் வரிசையில் வலப்பக்கம் இருப்பவர்களுக்கு வானவர்கள் துஆ செய்வதாக இடம்பெறும் ஹதீஸ் ஆதாரபூர்வமானதா ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.