இஸ்லாம் ஓர் எளிய மார்க்கம்.

பெரும்பாவூர் – கேரளா (வடக்கு) மண்டலம் – 19-11-2020
பதிலளிப்பவர் : ஆர். அப்துல் கரீம் எம்.ஐ.எஸ்.ஸி
(மாநிலத் துணைப் பொதுச்செயலாளர், TNTJ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.