இஸ்லாம் மற்றும் சமூகம் சார்ந்த கேள்வி-பதில்

பதிலளிப்பவர்
K.M.அப்துந் நாஸிர் M.I.Sc
மேலாண்மை குழு
UK LONDON- TNTJ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.