உயர்வு தாழ்வுகளை ஓழித்து காட்டிய உத்தம தூதர்!!

உரை: அ.சபீர்அலி MISC

மாநிலத் தலைமையக ஜுமுஆ உரை – 30-8-2019

முஹர்ரம்_மாதமும்_முஸ்லிகளின்_கடமையும்!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.