உலகை விரும்பாத உத்தமத் தூதர்!

உரை:- R.அப்துல் கரீம் (மாநிலச் செயலாளர் ,TNTJ)

மாநிலத் தலைமையக ஜுமுஆ உரை – (20-9-2019)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.