கொள்கையே தலைவன்

உரை : அப்துந் நாஸிர்

இடம் : கடையநல்லூர், நெல்லை மேற்கு

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.