செல்வம் ஓர் சோதனையே!

R.அப்துல்கரீம்
(மாநிலச் செயலாளர்,TNTJ)
தைய்யா மூர்காப் சிட்டி கிளை – குவைத் மண்டலம் – (24-8-2018)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.