தனிமனித பாசத்தால் தடம்புரளும் ஈமான்!

தலைமையக ஜுமுஆ – 23-03-2018

உரை : எம்.எஸ். சுலைமான்
தணிக்கைக் குழுத் தலைவர் – TNTJ

ஈமான் அதிகரிக்க திருக்குர்ஆன் ஓதுவோம்!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.