தர்ஹா வழிபாடு – எதிர் வாதங்களும், தக்க பதில்களும்

உரை:-A.முஹம்மது மஹ்தூம்
இமாம் பயிற்சி வகுப்பு – மாநிலத் தலைமையகம் – (10-10-2018)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.