திருக்குர்ஆனை ரசிப்போம்..! – ஜூமுஆ பேருரை நாள் : 13-01-2017

திருக்குர்ஆனை ரசிப்போம்..! – ஜூமுஆ பேருரை
நாள் : 13-01-2017
உரை : அபூபக்கர் ஸஆதி

One thought on “திருக்குர்ஆனை ரசிப்போம்..! – ஜூமுஆ பேருரை நாள் : 13-01-2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.