திருக்குர்ஆன் ஒழித்துக்காட்டிய சமூகத் தீமைகள்!

உரை : A.முஹம்மது யூசுப் Misc

இடம் : நல்லம்பல் – காரைக்கால் மாவட்டம்

நாள் : 21.10.2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.