திருக்குர்ஆன் ஓர் வாழும் அற்புதம்.

உரை:ஆர். அப்துல் கரீம்
(மாநிலத் துணைத் தலைவர், TNTJ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.