தீவிரவாதத்தை வேரறுக்கும் இஸ்லாம்.

உரை : இ. முஹம்மது
( TNTJ மாநிலப் பொதுச்செயலாளர், )
வேலூர் – பொதுக்கூட்டம் – 13-10-2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.