தொடரட்டும் திருக்குர்ஆன் அழைப்புப் பணிகள்.

தலைமையக ஜுமுஆ – 01.02.19

உரை : அ.சபீர் அலி எம்.ஐ.எஸ்.சி.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.