நேசமும் நேர்மையும்

உரை : எம.ஐ.சுலைமான்
ஜுமுஆ – 19/7/19
TNTJ மாநில தலைமையகம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.