படைப்பினங்கள் பறைசாற்றும் படைப்பாற்றல்..!

வெள்ளி மேடை TNTJ தலைமையக ஜூம்ஆ 14-07-2017 .
உரை : சகோ.சம்சுல்லுஹா ரஹ்மானி.
இடம் : மண்ணடி, சென்னை.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.