மனத்தூய்மையோடு நல்லறங்களில் ஈடுபடுவோம்!

உரை : ஏ.கே.அப்துல் ரஹீம்
(மாநிலதுணைப் பொதுச் செயலாளர், TNTJ)
அமைந்த கரை ஜுமுஆ உரை – (22-02-2019)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.