மனிதநேயத்தை மலரச் செய்த இஸ்லாம்!

உரை : A. முஹம்மது மஹ்தூம்
பெண்கள் பயான் – மாநிலத் தலைமையகம் – 19-02-2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.