யார் இந்த முஹம்மது ( ஸல்) ?

உத்தம தூதரின் உன்னத வாழ்வை உலகறிய செய்ய..
ஒருவார கால பிரச்சாரத்தின் இறுதியில்
உரை – M.ஷம்சுல்லுஹா ரஹ்மானி ( மாநிலத் தலைவர் – TNTJ )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.