கெரண்டை காலுக்கு கீழே ஆடை அணிவது பற்றிய விளக்கம்

கெரண்டை காலுக்கு கீழே ஆடை அணிவது பற்றிய விளக்கம்
வீடியோவை பார்க்க புகைப்படத்தை
சொடுக்கவும் 

  • ஃபிரான்ஸ் இஸ்லாம் ஓர் எளிய மார்க்கம்
  • கெரண்டை காலுக்கு கீழே ஆடை அணிவது பற்றிய விளக்கம்
  • பதில் அளிப்பவர் : பி.ஜைனுல் ஆபிதீன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.