வட்டிக்கு வீடு வாங்கி அதை நியாயப்படுதுபவருக்கு நிரந்தர நரகமா இல்லையா?

பிரான்ஸ் தவ்ஹீத் ஜமாத்தின் வட்டி பற்றிய கேள்விகளுக்கு TNTJ தலைமை அளித்த பிரத்தியேக பதில்கள்.

வீடு (தவனையில்) வாங்குவது வியாபாரமா ? வட்டியா ?

சந்திப்பு : பிரான்ஸ் தவ்ஹீத் ஜமாஅத்(FRTJ) தலைவர் அதீன்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.