முன்னுரை : தாவா பணி

முன்னுரை - தாவா பணி
வீடியோவை பார்க்க புகைப்படத்தை
சொடுக்கவும் 

  • ஃபிரான்ஸ் இஸ்லாம் ஓர் எளிய மார்க்கம் 2
  • முன்னுரை தலைப்பு : தாவா பணி
  • உரை : பி.ஜைனுல் ஆபிதீன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.