மார்க்க விளக்க நிகழ்ச்சி..துளசேந்திரபுரம் நடத்தும் !K.S.அப்துர் ரஹ்மான் பிர்தௌஸி 12.12.2020

இலக்கை நோக்கி இளைஞனே வா தொடர் பிரச்சாரத்தை முன்னிட்டு துளசேந்திரபுரம் நடத்தும் ! மார்க்க விளக்க நிகழ்ச்சி.. சிறப்புரை :- K.S.அப்துர்…

மார்க்க விளக்க நிகழ்ச்சி..துளசேந்திரபுரம் 12.12.2020

இலக்கை நோக்கி இளைஞனே வா தொடர் பிரச்சாரத்தை முன்னிட்டு துளசேந்திரபுரம் நடத்தும் ! மார்க்க விளக்க நிகழ்ச்சி.. சிறப்புரை :- K.S.அப்துர்…

இலக்கை நோக்கி இளைஞனே வா!

செயல்வீரர்கள் கூட்டம் – திருவாரூர் (தெற்கு) மாவட்டம் – 15-11-2020 உரை : எம்.ஐ. சுலைமான்.