கொள்கைத் தான் தலைவன்!

உரை : ஆர். ரஹ்மத்துல்லாஹ்
நாள் : 27-07-2018
இடம் : பட்டுக்கோட்டை – தஞ்சை (தெற்கு)

One thought on “கொள்கைத் தான் தலைவன்!

  1. assalam alaikum,

    i did not find any prophetic approach in this speech and the content is useless….what he is trying to say…i dont know…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.